Platforma Maturzysty UAM

Dołącz do społeczności akademickiej

Platforma Maturzysty to międzywydziałowa jednostka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem ośrodka jest:

  • kreatywne odpowiadanie na edukacyjne potrzeby szkół i młodzieży,
  • ułatwianie orientacji w bogatej ofercie UAM,
  • poszerzanie społeczności akademickiej.
Oferta Platformy Maturzysty jest adresowana do uczniów szkół ponadpodstawowych,
a także ich nauczycieli.

Dyrektor: prof. UAM dr hab. Jacek Sójka

Pracownicy: mgr Piotr Firych (piotr.firych@amu.edu.pl)

30 lat historii: od Centrum Studiów Otwartych do Platformy Maturzysty

Platforma Maturzysty UAM ma znakomity rodowód. Ośrodek przejął historię i tradycje funkcjonującego przez blisko 30 lat Centrum Studiów Otwartych. Przez cały okres działalności, na wszystkich wydziałach UAM zorganizowano kilkaset wydarzeń, których tysiące uczestników stanowią dziś kilka pokoleń mieszkańców regionu.

Centrum Studiów Otwartych powstało w roku akademickim 1989/90. Było jednostką pozawydziałową, przez lata kontynuującą tradycję odczytów i wykładów uniwersyteckich przeznaczonych dla mieszkańców Poznania i Wielkopolski. Celem działalności Centrum było poszerzanie wiedzy naukowej i rozwijanie zainteresowań słuchaczy przez bezpośredni kontakt z przedstawicielami różnych dziedzin nauki, popularyzowanie najnowszych osiągnięć i przybliżenie warsztatu twórczego pracy naukowej szerszym kręgom odbiorców. Ideę tę realizowano poprzez organizację wykładów, konferencji, seminariów, spotkań, pracowni uczniowskich, a także działalność wydawniczą.

Pierwszym dyrektorem Centrum, powołanym przez rektora  prof. dr.  hab. Jacka Fisiaka został prof. dr hab. Wojciech Skrzydlewski. W semestrze letnim roku akademickiego 1996/1997 rektor prof. dr hab. Stefan Jurga powołał na dyrektora Centrum prof. dr. hab. Waldemara Łazugę. Od roku akademickiego 2002/03 dyrektorem Centrum Studiów Otwartych nieprzerwanie był prof. UAM dr hab. Jacek Sójka, obecny Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UAM.

Wykłady otwarte od samego początku były prowadzone na poziomie uniwersyteckim. Udział w nich był bezpłatny, wymagał jednak i pewnego przygotowania. Niezwykłą popularnością (z frekwencją sięgającą nierzadko kilkuset uczestników jednego spotkania) cieszyły się wykłady dotyczące tematyki historycznej, politologicznej, polonistycznej, biologicznej czy kulturoznawczej. Z biegiem lat, główną grupę uczestników wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Centrum zaczęli stanowić uczniowie i nauczyciele szkół średnich. Swoistym fenomenem wykładów otwartych był bardzo liczny w nich udział młodzieży z wielu wielkopolskich miejscowości takich jak: Bolechowo, Jarocin, Kórnik, Leszno, Nowy Tomyśl, Oborniki, Ostrów, Piła, Pobiedziska, Pniewy, Puszczykowo, Swarzędz, Szamotuły, Śrem, Środa Wielkopolska, Września, Wschowa, Zakrzewo i innych. Skala zapotrzebowania wśród tej grupy odbiorców był impulsem do zmiany. W 2018 roku Centrum Studiów Otwartych zostało przekształcone w Platformę Maturzysty UAM, której celem jest odpowiadanie na nowe potrzeby edukacyjne szkół i młodzieży.

Współpraca
ze szkołami

UAM w mojej szkole? To możliwe. Zachęcamy do współpracy nauczycieli szkół w całym regionie. Możliwości jest wiele. Zastanówmy się, w jaki sposób możemy wspólnie odpowiedzieć na potrzeby Państwa uczniów.

Oferta otwartych
wydarzeń

Od 30 lat z sukcesem realizujemy m.in. cykle publicznych wykładów prowadzonych przez naukowców z UAM. Skorzystaj z ogólnouniwersyteckiej oferty wykładów otwartych proponowanych przez poszczególne wydziały UAM.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do listy odbiorców

Newslettera