Ponad 20 nowych kierunków studiów na UAM dzięki projektowi „Uniwersytet Jutra”

Ponad 20 nowych kierunków studiów na UAM dzięki projektowi „Uniwersytet Jutra”

Ponad 20 nowych kierunków studiów na UAM dzięki projektowi „Uniwersytet Jutra” 2000 1333 maturzysta

Projekt „Uniwersytet Jutra I” zapewni modernizację oferty edukacyjnej UAM i dostosowanie jej do wymogów rynku pracy oraz nowoczesne zarządzanie dydaktyką z wykorzystaniem e-learningu i Intranetu.

Ponadto obejmuje wsparciem studia doktoranckie, rozwój kadr oraz rozwój infrastruktury informatycznej uczelni. Zadania w ramach przedsięwzięcia będą realizowane do 28.02.2022 r. Projekt liczący 1015 pozycji budżetowych opiewa na kwotę 38 766 953,96 zł.

Drugie zadanie realizowane przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dzięki dofinansowaniu, to „Uniwersytet Jutra II”. Stanowi ono kontynuację, ale też znaczne rozwinięcie pierwszego projektu. Moduły, których będą dotyczyć podjęte działania obejmują: programy kształcenia, podnoszenie kompetencji, programy stażowe, studia doktoranckie, zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego oraz wsparcie świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej. Budżet przedsięwzięcia to 39 881 619, 25 zł.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pozyskał blisko 80 mln zł w ramach dwóch konkursów. Pieniądze z grantu finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, a realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, wpłyną na przyśpieszenie zrównoważonego rozwoju UAM oraz wdrożenie zmian w jego funkcjonowaniu.

Zintegrowane Programy Uczelni to projekt, który pozwala sięgać po środki w ramach trzech konkursów. Uczelnia mogła aplikować w dwóch konkursach i maksymalnie wykorzystała szansę. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pozyskał 8% dostępnej dla polskich uczelni, kwoty.

Dzięki grantom zostanie opracowanych i uruchomionych 8 nowych kierunków studiów I stopnia oraz 14 nowych kierunków studiów II stopnia. W planach ujęto także modernizację istniejących kierunków oraz adaptację i modernizację pracowni dydaktycznych. To zadania, które będą najbardziej odczuwalne przez studentów, ale w rzeczywistości dotyczy ich zdecydowanie więcej projektów, które wpłyną na poziom kształcenia oraz jakość badań prowadzonych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.